Service Unavailable: -2147012858 Solliciteren | Effectus-HR

Solliciteren bij NHL Stenden Hogeschool

Solliciteer voor de functie Docent onderzoeker Stedenbouwkunde


Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Velden gemarkeerd met een dienen verplicht ingevuld te worden.
Vragen? Neem contact op met consultant Marloes Peereboom op telefoonnummer 06-47763816.

Wanneer je je CV in de Cloud hebt staan (Dropbox, OneDrive, iCloud drive, enz.) kun je hem via de app selecteren

Vanaf je

We ontvangen je CV graag in .doc(x) of .pdf formaat. Je sollicitatie wordt automatisch aangevuld met de gegeven uit je CV.

Vanaf je

We ontvangen je motivatie graag in .doc(x) of .pdf formaat.

Overtuig ons kort en bondig van het feit dat jij aangenomen moet worden.